Mój blog - Moje życie...

Przychodzę do Was z tematem, który jest bardzo bliski mojemu sercu...

admin 24.09.2020

Bezpieczeństwo wirutalnych walut

Polecane: Mój blog

Musi istnieć pewien poziom bezpieczeństwa, np. sol. telefonem komórkowym podczas dokonywania płatności. Należy jednak sprecyzować, że w przypadku płatności elektronicznych użytkownik systemu musi świadczyć usługę udostępnienia funkcjonalności płatniczej, co w coraz większym stopniu ma miejsce w przypadku walut wirtualnych.

Gotówka

Pojęcie gotówki wydaje się być bardzo stare i ma wiele wspólnego z pojęciem waluty. W przypadku płatności elektronicznych użytkownik systemu przekazuje wydaną i anulowaną walutę do serwisu e-płatności, który zlicza liczbę znaków i przechowuje je w portfelu użytkownika. Liczba znaków jest tak dobrana, aby saldo konta pozostało niezmienione na koniec dnia. Jeśli w systemie jest wiele transakcji, system zaakceptuje tylko jeden wspólny portfel naraz. Liczba wirtualnych walut jest ograniczona, mierzona w bitcoinach.

Liczba wirtualnych walut nie jest ograniczona, mierzona w bitcoinach. System działa w sieci p2p, więc nie ma właściciela ani zarządcy, który mógłby zamrozić Twoje fundusze. Istnieje jednak pewne ryzyko, ponieważ liczba bloków tworzących rozproszoną księgę jest ograniczona. Im więcej bloków składa się na rozproszoną księgę, tym trudniej jest utrzymać spójny i dokładny zapis transakcji. Istnieje jednak pewne ryzyko, ponieważ liczba bloków tworzących rozproszoną księgę jest ograniczona.

Polecane: Czytaj więcej

Polecane: seo content generator

Tagi: bezpieczeństwo, wirtualne waluty,